Menu

Dofinansowanie

Dnia 02.04.2013 r. FIRMA BODEX podpisała


I ZŁOŻYŁA OŚWIADCZENIE

Firma BODEX z siedzibą w SOKÓŁKA zgłasza chęć uczestnictwa w programie Branżowego Programu Promocji Branży jubilersko-bursztynniczej 2012/2015 i tym samym zgłasza chęć wzięcia udziału w następujących imprezach organizowanych w ramach programu:

1. 6 - 8.09.2012 - Targi "Ambermart" (Gdańsk, Polska)
2. 21 - 25.09.2012 - Targi "Hong Kong Jewellery Show" (Hong Kong, Chiny)
3. 5 - 7.10.2012 - Targi "Złoto Srebro Czas" (Warszawa, Polska)
4. 22 - 25.02.2013 - Targi "Inhorgenta Europe" (Monachium, Niemcy)
5. 22 - 25.02.2013 - MISJA GOSPODARCZA (Monachium, Niemcy)
6. 20 - 23.03.2013 - Targi "Amberif" (Gdańsk, Polska)
7. 29 - 31.08.2013 - Targi "Ambermart" (Gdańsk, Polska)
8. 13 - 17.09.2013 - Targi "Hong Kong Jewellery Show" (Hong Kong, Chiny)
9. 4 - 6.10.2013 - Targi "Złoto Srebro Czas" (Warszawa, Polska)
10. 4 - 6.10.2013 - POKAZ w czasie targów "Złoto Srebro Czas"
11. 14 - 17.02.2014 - Targi "Inhorgenta Europe" (Monachium, Niemcy)
12. 19 - 22.03.2014 - Targi "Amberif" (Gdańsk, Polska)
13. 17 - 21.05.2014 - MISJA GOSPODARCZA (Vincenza, Włochy)
14. 4 - 6.09.2014 - Targi "Ambermart" (Gdańsk, Polska)
15. 17 - 23.09.2014 - Targi "Hong Kong Jewellery Show" (Hong Kong, Chiny)
16. 17 - 23.09.2014 - MISJA GOSPODARCZA (Hong Kong Chiny)
17. 3 - 5.10.2014 - Targi "Złoto Srebro Czas" (Warszawa, Polska)
18. 3 - 5.10.2014 - POKAZ w czasie targów "Złoto Srebro Czas"
19. 20 - 23.02.2015 - Targi "Inhorgenta Europe" (Monachium, Niemcy)
20. 18 - 21.03.2015 - Targi "Amberif" (Gdańsk, Polska)
21. 18 - 21.03.2015 - POKAZ w czasie targów "Amberif"

Przedmiotem promocji będzie:

- działalność w zakresie WYROBY JUBILERSKIE I PODOBNE według kodu PKD/EKD 3212Z

- następujące towary/usługi: BIŻUTERIA SREBRNA

Deklaruję, że przy organizacji udziału w ww. działaniach promujących w ramach Komponentu A będę korzystał/nie będę korzystał* z usług organizacji i przygotowania działań realizatora programu Konsorcjum Bursztyn Skarb Polski.

 


Portal Funduszy Europejskich
www.poig.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl