Menu

Fundusze Europejskie

Firma BODEX BOGUSŁAW KLEPACKI podpisała umowę z P A R P
o dofinansowanie w ramach działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
Umowa Nr POIR.03.03.03-20-0016/17-00 dotyczy dofinansowania udziału w Branżowym programie promocji branży Moda Polska w zakresie Projektu pt.: Promocja produktów firmy BODEX Bogusław Klepacki na rynkach zagranicznych w ramach Branżowego Programu Promocji.
W ramach przedmiotowego projektu Wnioskodawca będzie brał udział w targach
  1. Amberif, w Gdańsku 22-25 marca 2017 r  / 2018r / 2019r.
  2. China International Fashion Fair, Szanghaj,  marzec 2018 r / 2019r.
  3. China International Jewellery Fair UBM, Shenzhen, kwiecień   2018 r /2019r.
  4. Beijing International Jewellery & Gem Fair 2017 6-9 kwietnia 2017 r /2018r. /2019r.
  5. Guangzhou International Learher Exhibition GILE 2018  maj  2018 r/2019r.
  6. IJK Jewellery Kobe, w maju 2018 r /2019r.
  7. IIJS India International Jewellery Show, Mumbaj w sierpniu 2017 r /2018r /2019r.
  8. Shenzhen International Jewellery Fair,  wrzesień 2017 r
  9. ChinaInternational Jewellery Fair  Beijing w listopadzie 2017 r /2018r /2019r.
  10. GOLDEXPO w Warszawie w październiku 2017 r / 2018r /2019r.
Beneficjent planuje zorganizować przyjazdową misję gospodarczą dla kontrahentów z Chin w latach 2017 i 2018.
Na wszystkich swoich  materiałach informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki . Produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych będą stosować logotypy Unijne oraz loga Marki Polskiej Gospodarki.
Realizując Branżowy Program Promocji Beneficjent zamierza zbudować konkurencyjność swojej firmy i oferowanej marki produktowej oraz wypromować Markę Polskiej Gospodarki. Podejmowane działania dążyć będą do intensywnej promocji firmy na rynkach zagranicznych, w szczególności na rynkach podkreślonych jako perspektywiczne (Chiny, Indie, Japonia). Beneficjent planuje nawiązać trwałe relacje biznesowe, które przełożą się na liczbę podpisanych kontraktów handlowych w liczbie 10. Udział w targach oraz przyjazdowych misjach gospodarczych pozwoli Beneficjentowi pozyskać nowe kontakty i umowy biznesowe, a tym samym rozszerzać zasięg zagranicznej ekspansji. Wymiernym rezultatem prowadzonych działań promocyjnych będzie łączna sprzedaży oferowanych produktów za granicą w wysokości 1 010 729 zł do roku 2021, a także intensyfikacja produkcji w związku z rosnącym na rynku zapotrzebowaniem. Beneficjent pragnie wypromować również polski sektor jubilersko-bursztynniczy.
Beneficjent  BODEX Bogusław Klepacki
Całkowity koszt projektu 1 167 412,00 zł
Kwota dofinansowania 744 675,00 zł
Czas realizacji 14,03,2014-31,12,2019
Fundusze Europejskie Bodex Klepaccy Silver